International Collectible Expo. Georgia World Congress Center. International Collectible Exposition, 700 E. State Street, Iola, WI 54990